top of page
Aleksandra Plazinic photo.jpg

O meni

Aleksandra Plazinić, doktor za komunikacije

Komunikacija je  mnogo više od pukog pričanja i pisanja, zato što je direktno povezana sa našom ljudskom prirodom i ponašanjem, i nalazi se u svim porama našeg života.

Izučavam komunikaciju dugi niz godina, kao doktor  strateških komunikacija, i uz različite naučne, praktične, psihološke metode i spoznaje, kao i kroz lično međunarodno iskustvo, koje sam stekla radom i  životom u pet različith zemalja.

Uprkos obrazovanju i iskustvu, na putu ka uspehu i ličnom zadovolsjtvu, shvatila sam da ako nemate veštine da pravilno izrazite svoje ideje, artikulišete svoje emocije u razgovorima, obavljate neprijatne razgovore, razumete različite ljude, rešavate konflikte, autentično predstavite sebe, svoje ideje, i rezultate u poslovnom svetu i međuljudskim odnosima,  nećete napredovati  ni lično ni profesionalno, niti ćete biti zadovoljni.

Moj cilj je da komunkacijom dođemo do ličnog uspeha i sreće!

Komunikacija je ključ!

bottom of page